Werkwijze

Mijn eerste prioriteit is om u zo goed mogelijk te helpen om uw klachten op te lossen, te verminderen of om daarmee te leren omgaan. Ik zoek dan ook naar de methodes, die mij daarvoor het meest kansrijk lijken. Dat is allereerst de Cognitieve Gedragstherapie. Naar deze methode is het meeste onderzoek gedaan wat betreft effectiviteit. De resultaten van deze methode zijn over het algemeen positief bevonden. Daarnaast maak ik gebruik van EMDR, van methodes uit de Gestalttherapie en van meer klachtenspecifieke methodes. Ik hou daarbij ook rekening met wat het beste bij u past en waarmee u het best overweg kunt.

Een psychotherapie bestaat doorgaans en ook bij mij uit 3 fasen:

  • De intakefase: deze beslaat meestal 2 sessies.
    In het eerste intakegesprek hoor ik graag mondeling van u wat de redenen zijn voor uw komst en wat u wilt bereiken met de therapie. Zo kunnen we elkaar wederzijds vast enigszins leren kennen. Dat is belangrijk voor het vervolg van de therapie, want uit onderzoek is gebleken, dat een goede relatie tussen therapeut en cliënt in sterke mate bijdraagt aan het succes van de therapie.
    Daarnaast worden er in de intakefase enkele vragenlijsten bij u afgenomen: via email, schriftelijk of mondeling. Al deze informatie is bedoeld om een correcte diagnose te kunnen stellen en een voor u geschikt behandelplan te kunnen opstellen.
  • De therapiefase: Voor het welslagen van de therapie vind ik het van belang, dat u en ik beide ons zo goed mogelijk inspannen. Hoe meer inzet wij plegen hoe beter volgens mij het resultaat zal zijn. Ik werk dan ook veel met thuisopdrachten tussen de sessies door, waarvoor u wat tijd dient te reserveren en inspanning dient televeren. Deze fase duurt zo lang als nodig is om de doelen in het behandelplan te bereiken of tot u weer zelfstandig verder kunt.
  • De afsluitingsfase: Als we op dit punt zijn aangekomen besteden we nog 1 of soms 2 sessies aan het afsluiten van de therapie. U maakt weer enkele vragenlijsten, waarvan de resultaten worden besproken. We evalueren de therapie en besteden aandacht aan terugvalpreventie door te inventariseren wat u meeneemt van de therapie om zo nodig later in te kunnen zetten, als terugval zou dreigen.

Alle sessies duren 45 min.

Bij de eerste afspraak dient u een verwijsbrief van een arts mee te nemen evenals uw zorgverzekeringspas en een identiteitsbewijs. Mocht u een keer verhinderd zijn op de afgesproken tijd dan kunt u min. 24 uur tevoren kosteloos de afspraak afzeggen. Zegt u zonder noodzaak korter tevoren of helemaal niet af dan breng ik u daarvoor € 40,= in rekening.

Klachtenregeling

Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Alle informatie, die tijdens de therapie omtrent u ter sprake komt wordt vertrouwelijk behandeld. Mocht u klachten hebben over mijn wijze van beroepsuitoefening dan hoor ik dat graag persoonlijk van u. Blijken uw klachten onoplosbaar dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling via P3NL per mail (p3nl@klachtencompany.nl) of telefonisch (06-49665350).

kwaliteitsstatuut