Kosten

Vergoeding behandelkosten

Verzekerde zorg
2016: ik heb een contract met de meeste grote zorgverzekeraars, namelijk: DSW, Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ, Multizorg en Menzis. Door deze verzekeraars worden de kosten van uw behandeling bij mij geheel vergoed uit uw basisverzekering. Dit geldt althans voor de meeste klachten. Sommige klachten echter zijn daarvan door de overheid uitgesloten zoals werkproblemen, aanpassingsproblemen en relatietherapie. Tijdens de intakefase kan blijken, of aan deze problemen andere problematiek ten grondslag ligt, die wel onder verzekerde zorg valt of niet.
Uw behandeling wordt door mij na beëindiging daarvan bij uw verzekeraar in rekening gebracht. Het verplichte eigen risico voor uw zorgverzekering bedraagt in 2016  € 385,=. Uw verzekeraar brengt alle door u gemaakte gezondheidskosten eerst bij u in rekening tot dit bedrag is opgemaakt.

Niet verzekerde zorg
Mocht behandeling van uw klachten of problemen bij mij niet vergoed worden dan dient u die zelf te betalen. De kosten daarvan bedragen €85,- per sessie. In alle gevallen verdient het aanbeveling om zelf informatie over de vergoeding in te winnen bij uw zorgverzekeraar.

Zelfbetalers                                                                                                                                                                                                     Voor degenen, die de therapie zelf willen betalen geldt eveneens een tarief van €85,- per sessie.